Rozkład dnia w Żłobku

6:30 - 8:30

 •       schodzenie się Dzieci do żłobka  - zabawy swobodne

8:30 -9:00 

 •       przygotowanie dośniadania (zabiegi higieniczne i czynności samoobsługowe)

9:00 - 9:30 

 •       śniadanie ( czynności higieniczne po posiłku, nocnikowanie)

9:30 - 11:00

 •       zajęcia opiekuńczo - wychowawcze (zajęcia dydaktyczne wspomagające rozwój w sferze językowej, przyrodniczej, plastycznej, muzycznej, zabawy ruchowe, tematyczne, konstrukcyjne oraz zabawy na świeżym powietrzu)

11:00 - 11:15

 •       Przygotowanie do obiadu  I (zabiegi higieniczne i czynności samoobsługowe, nocnikowanie)

11:15 

 •       Obiad I (czynności higieniczne po posiłku oraz przygotowanie do leżakowania)

11:45 - 13:15

 •       Leżakowanie (słuchanie muzyki relaksacyjnej)

13:15 

 •       Przygotowania do obiadu II (zabiegi higieniczne i czynności samoobsługowe, nocnikowanie)

13:30  

 •       Obiad II (czynności higieniczne po posiłku)

14:00  

 •       zajęcia opiekuńczo - wychowawcze

14:45 

 •       przygotowanie do posiłku ( zabiegi higieniczne i czynności samoobsługowe)

15:00 

 •       Podwieczorek (czynności higieniczne po posiłku)

15:30 

 •       Zabawy swobodne