Rozkład dnia w Przedszkolu

 

6:30 - 8:30

 •       schodzenie się Dzieci
 •       stwarzanie warunków do zabaw odpowiadających zainteresowaniom dziecięcym
 •       zabawy indywidualne i w grupach
 •       korzystanie z gier i układanek stolikowych
 •       zabawy kierowane w kole lub przy muzyce
 •       prace porządkowe w sali
 •       zabawy według własnych zainteresowań i z uwzględnieniem rozwoju procesów poznawczych

8:30 - 8:45

 •       ćwiczenia poranne

8:45 - 9:00

 •       przygotowanie do śniadania - wdrażanie i utrwalanie nawyków higienicznych

9:00 - 9:30

 •       śniadanie
 •       doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłków
 •       kulturalne zachowanie przy stole
 •       mycie zębów

9:30 - 10:30

 •       zajęcia edukacyjne w sali lub na powietrzu prowadzone według planów miesięcznych  opracowanych przez nauczycielki poszczególnych grup w opraciu o  podstawę programową  - uwzględniające  podział na grupy wiekowe według  15 obszarów edukacyjnych

10:30 - 11:30

 •       zabawy dowolne  na placu przedszkolnym lub w sali
 •       zwracanie uwagi na bezpieczne korzystanie z urządzeń rekreacyjnych
 •       spacery, wycieczki
 •       w zależności  od pogody swobodne zabawy w sali bądź na dworze oparte na spotanicznej aktywności Dziecka
 •       powrót z dworu, czynności  samoobsługowe w szatni

11:30 - 12:00

 •       obiad (II danie)
 •       praca nad prawidłowym posługiwaniu się łyżką i widelcem
 •       zwrócenie uwagi na dokładne rozdrabnianie pokarmów oraz zachęcanie do zjadania posiłków
 •       dbanie o utrzymanie czystości  na stolikach

12:00 - 12:30

 •       odpoczynek po obiedni
 •       słuchanie muzyki relaksacyjnej / czytanie bajek

12:30 - 13:30

 •       ćwiczenia utrwalające, manualne, grafomotoryczne
 •       praca indywidualna z Dzieckiem
 •       zabawy dowolne według zainteresowań Dzieci
 •       zabawy według inicjatwy Dzieci w kącikach tematycznych

13:30 - 14:00

 •       obiad - zupa

14:00 - 15:00

 •       gry i zabawy stolikowe
 •       dodatkowe prace plastyczne

15:00 - 15:30

 •       podwieczorek

15:30 -18:00

 •       odbiór Dzieci, swobodne zabawy w sali i na dworze